Spotkanie przy kominku

23 lipca o 11.00 (start zapisów: 10.30) zapraszamy na tzw. Spotkanie przy kominku, czyli turniej w e-karcianą grę Hearthstone. Rozgrywki odbędą się w sali multimedialnej Osiedlowego Domu Kultury Zasole (ul. Obozowa 16).

Szczegóły i format turnieju w załączonym regulaminie. Ilość miejsc ograniczona – obowiązują wcześniejsze zgłoszenia na adres mailowy: pawel.lach@ock.org.pl

Gracze mogą skorzystać ze stanowisk komputerowych w sali multimedialnej lub przynieść własny sprzęt (laptopy, telefony) – prosimy o informacje w zgłoszeniu, która opcja jest wybierana.

Nagrody:

I. miejsce: gra planszowa „World of Warcraft – Wrath of the Lich” + puchar

II. książka ze świata Warcrafta, gra planszowa i pamiątkowy medal

III. książka ze świata Warcrafta i pamiątkowy medal

nagrody niespodzianki

REGULAMIN:

Regulamin Ligi Hearthstone – Oświęcim wakacje z fantastyką 2022

 1. Postanowienia ogólne
 1. Poniższy Regulamin reguluje zasady ogólne, czas trwania oraz sposób przebiegu gier odbywających się w Osiedlowym Domu Kultury Zasole w Oświęcimiu 32-600, ul. Obozowa 16. turniej rozegrany zostanie 23 lipca. Początek godz. 11.00. Rejestracja: 10.30-11.00. Uwaga! Liczba miejsce ograniczona.
 2. Zgłoszenia będą przyjmowane na adres mailowy: pawel.lach@ock.org. Przy zgłoszeniu prosimy o informację, czy uczestnik turnieju potrzebuje skorzystać ze stanowiska komputerowego w sali multimedialnej, czy przyniesie własny sprzęt (laptop, telefon).
 3. Organizatorem rozgrywek Oświęcimski Klub Fantastyki działający w Oświęcimskim Centrum Kultury
 4. Każdy Uczestnik oraz Odwiedzający jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz jego przestrzeganiem.
 5. Regulamin jest dostępny na stronie wydarzenia na Facebooku, na stromach internetowych www.kf-oswiecim net i www.ock.org.pl oraz na miejscu turnieju.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie wprowadzanie ewentualnych zmian Regulaminu.
 7. Wszystkie informacje, grafiki oraz zdjęcia związane z Ligą stanowią własność Organizatorów.

II Zasady ogólne uczestnictwa w turnieju

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulaminu obowiązującego w Osiedlowym Domu kultury Zasole
 2. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego Regulaminu mogą zostać wykluczone z rozgrywek decyzją Organizatorów.
 3. Wszelkie sporne kwestie związane z przebiegiem rozgrywek Ligowych będą rozstrzygane przez Organizatorów lub przez wyznaczone przez Organizatorów osoby. Decyzje Organizatorów są ostateczne.
 4. Organizatorzy mają prawo do podejmowania własnych decyzji, w przypadkach nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem.
 5. Każdy uczestnik Ligi zobowiązuje się do zachowania zgodnego z ogólnymi zasadami fair play oraz powstrzymania się od używania słownictwa powszechnie uznawanego za obelżywe oraz aktów agresji.
 6. Uczestnik Ligi zakłócający przebieg Turnieju może być wyproszony przez Organizatorów o opuszczenie miejsca rozgrywek, a jeśli zajdzie taka sytuacja, może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej.
 7. Przekazywanie informacji Uczestnikom turnieju w jakikolwiek sposób, co mogłoby wpłynąć na grę Uczestnika i przebieg spotkania, będzie skutkowało wyproszeniem Obserwatora z miejsca turnieju oraz dyskwalifikacją Uczestnika.
 8. Uczestnicy i Odwiedzający, na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz.U. z 2016r., poz.922 z późn. zmianami) wyrażają zgodę Organizatorowi na przetwarzanie swoich danych osobowych, udzielonych Organizatorowi przy rejestracji w celach organizacyjnych oraz związanych z promocją Ligi.
 9. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na ich nagrywanie, fotografowanie oraz użycie w ten sposób zarejestrowanego wizerunku na portalach społecznościowych oraz stronach internetowych Organizatorów Ligi oraz sponsorów Ligi.

III Rejestracja Uczestników

 1. Do uczestnictwa w turnieju uprawnione są wyłącznie osoby posiadające aktywne, niezablokowane konto battle.net oraz aktualną wersję gry Hearthstone.
 2. Rejestracja Uczestników odbywa się na miejscu Turnieju w wyznaczonym od 10.30 – 11.00. Uczestnicy mogą również zapisać się z wyprzedzeniem, używając udostępnionego przez Organizatorów formularza. Wymagane jest wtedy potwierdzenie obecności na miejscu wydarzenia.
 3. W Lidze mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia oraz osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą opiekuna prawnego).
 4. Organizatorzy turnieju są uprawnieni do weryfikacji tożsamości i wieku Uczestnika na podstawie dokumentu ze zdjęciem Uczestnika.
 5. Każdy z uczestników przystępując do turnieju akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, z którym jest zobowiązany się zapoznać przed zapisami.
 6. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania własnego konta battle.net. Brak własnego konta uniemożliwia Uczestnikowi udział w turnieju.
 7. Uczestnik jest uprawniony do korzystania wyłącznie ze swojego konta battle.net. Uczestnictwo rozgrywkach poprzez to samo konto więcej niż jednej osoby może skutkować dyskwalifikacją.

 

IV Przebieg Turnieju wchodzącego w Rozgrywki Ligowe

 1. Turniej Ligowy odbędzie się w formacie „Standard Conquest”, Best of 3 (Bo3) w systemie szwajcarskim (tzw. swiss) z jednym banem.

▪ 1.1. Conquest – Pierwszy Uczestnik, któremu uda się zatriumfować dwa razy w meczu, zostaje uznany za zwycięzcę. Kiedy Uczestnik wygrywa partię, do końca meczu musi odrzucić zwycięską talię. Przegrany może zatrzymać swoją talię w następnej partii lub zmienić ją na jedną z pozostałych klas, które ma do dyspozycji.

▪ 1.2. Ban – Każdy Uczestnik przed rozpoczęciem pojedynku w danej rundzie podaje przeciwnikowi swoje wybrane 3 klasy, a następnie gracze Banują (Zabraniają gry) przeciwnikowi jedną z jego talii. Sposób banowania Uczestnicy ustalają między sobą. Wybranie klasy zbanowanej podczas pojedynku oznacza przegranie danej partii.

▪         1.3 Talie – Uczestnik nie może zmieniać kart w zadeklarowanych taliach w trakcie trwania turnieju. Po wejściu do ekranu pojedynku Uczestnik musi posiadać możliwość gry TYLKO TRZEMA zadeklarowanymi klasami, po jednej talii na klasę.

 1. Organizator zastrzega sobie zmianę formatów w zależności od ilości graczy

▪ 2.1. System szwajcarski – Limit na rundę to 50 minut. Po upływie tego czasu, mecze zostają zakończone z aktualnym stanem punktowym lub rozstrzygane przez organizatorów, na podstawie sytuacji w grze. Uczestnicy zostaną poinformowani o kończącym się czasie rundy 10min przed jej końcem. Organizatorzy mają możliwość przedłużenia czasu przeznaczonego na rundę na wniosek Uczestników.

 •         2.2. Tiebreaker’y – w przypadku jednakowej ilości punktów, wszystkie remisy są rozstrzygane zgodnie z zasadami obowiązującymi w systemie działającym na platformie Battlefy.
 •       2.3 Ilość rund swiss’a oraz forma rozgrywek finałowych jest zależny od ilości zgłoszonych Uczestników do turnieju wg poniższej tabelki
Ilość Uczestników Ilość rund swiss
6-8 3 rundy
9-16 4 rund
17-32 5 rund

 

 1. Każdy Uczestnik przy rejestracji na miejscu lub z użyciem formularza, podaje swój Battletag (Nick#1234) oraz 3 Klasy, którymi będzie grał przez cały czas trwania Turnieju.
 1. Po rzuceniu wyzwania Uczestnik nie może opuścić menu pojedynku, ani wchodzić do menadżera kart. Takie zachowanie może zostać ukarane przez Organizatorów przegranym meczem w rundzie.
 2. Rozłączenie – Jeżeli w czasie partii dojdzie do rozłączenia gry i braku możliwości powrotu do niej przez któregoś z Uczestników, to może on zostać ukarany przez Organizatorów przegraną danej partii i przyznaniem punktu przeciwnikowi. Następnie Uczestnik ma nakaz jak najszybszego powrotu do gry oraz kontynuację meczu. Zależnie od sytuacji, Organizator rozgrywek może zmienić tą zasadę, dodatkowo, jeżeli przeciwnik wyrazi zgodę, pojedynek może rozpocząć się ponownie bez zmian w ilości punktów.
 3. Na Turnieju obowiązuje całkowity zakaz korzystania z programów typu DeckTracker i innych, które na bieżąco monitorują karty. Każdy uczestnik może mieć z sobą kartka i długopis.
 4. Turniej będzie prowadzony poprzez portal www.battlefy.com, na którym każdy z Uczestników będzie mógł śledzić jego przebieg tzn. będzie mógł poznać swojego przeciwnika oraz zobaczyć aktualny stan tabeli turniejowej a także wykonywać z jego pomocą bany.
 5. Każdy z uczestników po zakończeniu meczu ma obowiązek podać dokładny wynik (wraz z kolejnością granych klas) Organizatorowi turnieju.

 

V Nagrody:

I. miejsce: gra planszowa World of Warcraft – Wrath of the Lich + puchar

II. książka ze świata Warcrafta, gra planszowa i pamiątkowy medal

III. książka ze świata Warcrafta i pamiątkowy medal

nagrody niespodzianki

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.